WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

OBWIESZCZENIE Nr 3/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej


OBWIESZCZENIE Nr 3/2017

Rektora Politechniki Koszalińskiejz dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich
dla studentów studiów stacjonarnych


Ustanawiam godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych
Politechniki Koszalińskiej w dniu 7 czerwca 2017 r. w godzinach 11.00-
15.00.


R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal