WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Zaproszenie na Dzień Informacyjny Programów Transnarodowych


Szanowni Państwo,

Regionalny Punkt Kontaktowy EWT w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego ma  przyjemność  zaprosić Państwa na

DZIEŃ INFORMACYJNY na temat Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020  w Programach Transnarodowych i Międzyregionalnym, który odbędzie się w Szczecinie dnia 5 grudnia 2017 w Hotelu FOCUS od godziny 10.00.

Formularz rejestracyjny oraz program spotkania w załączeniu. Proszę może w miarę możliwości przekazać informację zainteresowanym wydziałom i komórkom swoich instytucji.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa z końcem dnia 27 listopada 2017 r. Formularze należy przysyłać do Punktu Kontaktowego EWT na adres pjedruszczak@wzp.pl .

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do potencjalnych beneficjentów Programów Interreg Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg EUROPA- wszystkich, którzy szukają swojej przestrzeni w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Naszą intencją jest pokazanie dorobku transnarodowej i międzyregionalnej współpracy w obszarze województwa poprzez prezentację najnowszych informacji o programach oraz wybranych projektów realizowanych przy udziale polskich instytucji.   

Z doświadczeń beneficjentów będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani przygotowaniem i realizacją projektów do III naboru Programu Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego.

Obecne nabory wniosków Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (trwa do 9 kwietnia 2018) mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z ww. programów w latach 2014 – 2020. W związku z tym, przygotowaliśmy dla polskich instytucji narzędzia ułatwiające skorzystanie ze środków unijnych.

Na spotkaniu będzie okazja usłyszeć prezentacje przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Krajowego Punktu Kontaktowego w Katowicach, przedstawiciela Centrum Projektów Europejskich, który przekaże kwestie związane z rozliczeniem finansowym projektów oraz przedstawicieli instytucji z województwa Zachodniopomorskiego realizujących już projekty.

Poza wymiernymi i bardzo konkretnymi korzyściami, takimi jak możliwość zrealizowania pilotażowych inwestycji, programy transnarodowe oferują dostęp do wiedzy, innowacji i doświadczeń zagranicznych partnerów. Projekty realizowane wspólnie z nimi mogą stać się punktem wyjścia dla przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków innych programów.  

W niektórych dziedzinach, np. związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi czy rozwojem szlaków komunikacyjnych nie da się wiele zdziałać bez międzynarodowego partnerstwa. 

Link do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego: https://www.interreg-baltic.eu/home.html  oraz Europa Środkowa: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html  

  • Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski.
  • O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, parki krajobrazowe, porty lotnicze, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).
  • Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne.
  • Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.
  • Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
  • Dzięki projektom partnerzy finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

 

Aby wesprzeć nasze instytucje w poszukiwaniu zagranicznych partnerów (lub dołączaniu do tworzonych w Europie projektów), opracowane zostały formularze, w których polska instytucja może przedstawić własną ofertę współpracy. Dystrybucją otrzymanych ofert zajmie się Ministerstwo Rozwoju (Krajowe Punkty Kontaktowe programów - dane do kontaktu w formularzach).  

Do Państwa zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w dystrybucji informacji na temat dostępnych narzędzi (rozesłanie formularzy do zaprzyjaźnionych instytucji,  w Państwa macierzystej instytucji, itp.).

 

W razie pytań bardzo proszę o maila (pjedruszczak@wzp.plableszynska@wzp.pl) bądź telefon 91 44 67 210 , 94 31774 08.

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Jędruszczak

Inspektor

  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Współpracy Terytorialnej

Wieloosobowe stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Punkt Informacyjny w Koszalinie

al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

tel. (+48 94) 317 74 08, 
e-mail: pjedruszczak@wzp.plwww.wzp.plwww.ewt.wzp.pl

Załączniki: