WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

II etap konkursu stypendialnego


Dnia 06.12.2017 odbyło się posiedzenie komisji weryfikacyjnej drugiego etapu konkursu stypendialnego organizowanego przez ENERGA OPERATOR SA.

Członkami komisji byli:

  1. Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału – mgr inż. Zbigniew Kozak, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji
  2. Dyrektor Rejonu Dystrybucji – dr Dariusz Dudkiewicz
  3. Politechnika Koszalińska – dr hab.inż. Krzysztof Dutkowski, prof. ndzw
  4. Politechnika Koszalińska – dr inż. Konrad Zajkowski, adiunkt

 

Do II ostatniego etapu konkursu stypendialnego zakwalifikowało się 11 studentów kierunku ENERGETYKA. Z pośród tego grona Komisja wytypowała 8 studentów, którzy otrzymają stypendia fundowane przez ENERGA OPERATOR SA w roku 2017/18.