WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe dr inż. Łukasz Bohdal​ 


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym
Pan dr inż. Łukasz Bohdal​ 
przedstawi dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny
oraz o
siągnięcie naukowe pod tytułem:
„Teoretyczne i doświadczalne podstawy optymalizacji procesów cięcia mechanicznego
stopów metali lekkich i stali elektrotechnicznych”
będące podstawą wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
Seminarium odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. o godz. 1200 w sali 212 bud. A,
przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK