WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe mgr inż. Aleksandra Denisa


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym

Pan mgr inż. Aleksander Denis

przedstawi tezy i koncepcję rozprawy doktorskiej p.t.:

Badanie przemiany fazowej skraplania ekologicznych substytutów
czynników chłodniczych w minikanałach rurowych w warunkach
zakłóceń dynamicznych

Seminarium odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r.,
o godz. 10:15 w sali 212 bud. A, przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK