WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe mgr inż. Agnieszki Włodarkiewicz


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym

Pani mgr inż. Agnieszka Włodarkiewicz

przedstawi tezy i koncepcję rozprawy doktorskiej p.t.:

Badanie procesów wytworzenia powłok na podłożu niobowym
o rozwiniętej strukturze stereometrycznej

Seminarium odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r.,
o godz. 11:15 w sali 212 bud. A, przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK