WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

OBWIESZCZENIE Nr 2/2018 Rektora Politechniki Koszalińskiej


OBWIESZCZENIE Nr 2/2018

Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 31 października 2018 roku

Ogłaszam godziny rektorskie dla studentów wszystkich kierunków
studiów w dniu 31 października 2018 r. od godziny 14.00.

R E K T O R
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal