WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe mgr inż. Łukasza Dudka


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym

Pan mgr inż. Łukasz Dudek

przedstawi wyniki swojej rozprawy doktorskiej p.t.:

"Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym,
z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego"

Seminarium odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r.,
o godz. 11:00 w sali 212 bud. A, przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK