WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe mgr inż. Seweryna Kierasia


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym

Pan mgr inż. Seweryn Kieraś

przedstawi wyniki swojej rozprawy doktorskiej p.t.:

"Badania wpływu zintegrowanej metody chłodzenia strefy obróbki zimnym powietrzem i jej odśrodkowego smarowania aerozolem olejowym na przebieg i wyniki procesu szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych"

Seminarium odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r.,
o godz. 10:00 w sali 212 bud. A, przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK