WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Baza pracowników


mgr inż.
Bać Aldona
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Racławicka 15-17 , budynek B-C , pokój 108/109
94-3478-402
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Bałasz Błażej
Wydział Mechaniczny
Dziekan
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 116
94-3478-438
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Bałasz Błażej
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych Zespół Badawczo - Dydaktyczny Modelowania i Optymalizacji Procesów
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 114b
94-3478-495
dr inż.
Baran Jan
Wydział Mechaniczny
Zespół Laboratoriów I
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 7
94-3478-383
dr inż.
Baran Jan
Wydział Mechaniczny
Zespół Laboratoriów I
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 20
94-3478-291
dr inż.
Baran Jan
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Automatyzacji Procesów Produkcji
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 206
94-3478-413
Berendt - Kulik Izabela
Wydział Mechaniczny
Sekretariat Wydziału
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 116
94-3478-438
mgr
Bielecka Marzena
Wydział Mechaniczny
Dziekanat
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 107a
94-3478-311
dr inż.
Bielecki Michał
Wydział Mechaniczny
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 12d
94-3478-335
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Bil Tadeusz
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 214
94-3478-475
prof.dr hab.inż.
Bohdal Tadeusz
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 215
94-3478-247
dr inż.
Bohdal Łukasz
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 6
94-3478-328
prof.dr hab.inż.
Bohdal Tadeusz
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Techniki Cieplnej , Chłodnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 215
94-3478-247
dr inż.
Bohdal Łukasz
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 201
94-3478-322
inż.
Bokiej Stanisław
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych Zespół Badawczo - Dydaktyczny Inżynierii Systemów
Racławicka 15-17 , budynek M , pokój 34
94-3478-393
inż.
Bokiej Stanisław
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Inżynierii Systemów
Racławicka 15-17 , budynek M , pokój prac
94-3478-367
prof.dr hab inż.
Borkowski Józef
Wydział Mechaniczny
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 103
94-3478-294
prof.dr hab.inż.
Borkowski Józef
Wydział Mechaniczny
Centrum Niekonwencjonalnych Technologii Hydrostrumieniowych
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 103a
94-3478-200
dr inż.
Budniak Zbigniew
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 122
94-3478-324
dr inż.
Bujaczek Robert
Wydział Mechaniczny
Agrobiotechnologii
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 4a
94-3478-493
dr inż.
Charun Henryk
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Zepół Badawczo - Dydaktyczny Techniki Cieplnej , Chłodnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 212
94-3478-466
dr inż.
Chodór Jarosław
Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 302
94-3478-279
dr inż.
Chodór Jarosław
Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 6
94-3478-328
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Chojnacki Jerzy
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 1
94-3478-261
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Chojnacki Jerzy
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 3
94-3478-359