WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
Missing
Stypendia w Polsce dla niemieckich naukowców
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ OGŁOSIŁA WŁAŚNIE DWUDZIESTY PIERWSZY KONKURS O POLSKIE HONOROWE STYPENDIUM NAUKOWE IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA, W RAMACH KTÓREGO WYBITNI UCZENI NIEMIECCY MO...
więcej
Logo
Nowe konkursy NCN
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 14.06.2017 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach...
więcej
Cornet
Cornet - 24. konkurs
Do 29 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 24. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projekt...
więcej
Fnp logo
Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie
Do 1 września 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania ...
więcej
Missing
Skomplikowane i proste - konkurs dla młodych naukowców
Do 11 września 2017 r. można skłdać wnioski w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik ...
więcej
Logo
Ogłoszenie konkursu MINIATURA 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Na...
więcej
Logo
UNISONO – nowy typ wniosku w systemie OSF
Informujemy, że w systemie OSF pojawił się nowy typ wniosku – UNISONO, za pomocą którego zgłoszenia do NCN mogą składać naukowcy ubiegający się o finansowanie w konkursach międzyn...
więcej
Logo
Ogłoszenie konkursu OPUS 13
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 2...
więcej
Logo mnisw pl
Działalność upowszechniająca naukę 2018 - nabór wniosków
Do 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R. trwa nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę na 2018 r. W ramach naboru wniosków można uzyskać finansowanie zadań wspierających rozw&oac...
więcej
Logo
Badania naukowe i prace rozwojowe
PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2017) [1] OD 18 WRZEŚNIA 2017 R. DO 18 GRUDNIA 2017 R. bę...
więcej