WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Skład osobowySKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


 

PROFESOROWIE TYTULARNI

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 2. prof. dr hab. inż. Jozef Borkowski
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
 4. prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
 6. prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
 8. prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
 9. prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski
 10. prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta
 11. prof. dr hab. inż. Borys Storch
 12. prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska

DOKTORZY HABILITOWANI

 1. dr hab. inż. Błażej Bałasz
 2. dr hab. inż. Tadeusz Bil
 3. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki
 4. dr hab. inż. Marian Czapp
 5. dr hab. inż. Stanisław Duer
 6. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski
 7. dr hab. inż. Marek Jakubowski
 8. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński
 9. dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska
 10. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz
 11. dr hab. Jerzy Lewosz
 12. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz
 13. dr hab. inż. Maciej Majewski
 14. dr hab. Inż. Krzysztof Nadolny
 15. dr hab. inż.  Piotr Piątkowski
 16. dr hab. inż. Tomasz Piskier
 17. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
 18. dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski
 19. dr hab. inż. Ryszard Ściegienka
 20. dr hab. Inż. Dariusz Tomkiewicz
 21. dr hab. inż. Ewa Wachowicz
 22. dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz

PRODZIEKANI WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
(nie będący w grupie profesorów tytularnych lub doktorów habilitowanych)

 1. dr inż. Iwona Michalska-Pożoga

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. dr inż. Łukasz Bohdal
 2. dr inż. Zbigniew Budniak
 3. dr inż. Ewa Czerwińska
 4. dr inż. Marek Fligiel
 5. dr inż. Dariusz Lipiński
 6. dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

 1. mgr inż. Iwona Cywińska

DOKTORANCI

 1. mgr inż. Łukasz Dudek
 2. mgr inż. Łukasz Krzyśko
 3. mgr inż. Monika Szada-Borzyszkowska

STUDENCI

 1. Dominika Bielecka
 2. Filip Kiciński
 3. mgr inż. Remigiusz Knitter
 4. Katarzyna Kośka
 5. Bartosz Mrozek
 6. Bartłomiej Struski
 

UCZESTNICY POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM


 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 1. ZNP prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
 2. NSZZ „Solidarność” dr inż. Józef Fleszar
 3. Unia Profesorów Polskich prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1.  prof dr inż Daniel Dutkiewicz
 2.  dr hab inż. Kazimierz Jabłoński
 3.  prof dr inż Tadeusz Karpiński
 4.  prof dr hab inż. Tadeusz Pałosz
 5.  prof dr hab inż. Wojciech Piotrowski
 6.  prof dr hab inż. Witold Precht
 7.  dr hab inż. Bronisława Sas-Piotrowska

KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW

 1. dr inż. Jan Baran

ZAPROSZENI GOŚCIE

 1. dr hab Walery Sienicki
 2. dr hab inż. Bronisław Słowiński