WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Plan posiedzeń


PLAN POSIEDZEŃ

RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

na rok akademicki 2017/2018 (wtorek godz. 1000)

 

 

3  października 2017 r.

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Wydziału Mechanicznego.

17 października 2017 r.

 1. Ocena i analiza procesu kształcenia na Wydziale Mechanicznym na studiach I i II stopnia.
 2. Ocena i analiza procesu kształcenia na Wydziale Mechanicznym na studiach III stopnia.

14  listopada 2017 r.

 1. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji w 2017 roku.
 2. Przyjęcie strategii promocji Wydziału Mechanicznego na rok 2018.
 3. Program działalności studenckiej na rok akademicki 2017/2018.

12  grudnia 2017 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie pracownikom Wydziału Mechanicznego orderów i odznaczeń.

16 stycznia 2018 r.

 1. Program i realizacja remontów na Wydziale Mechanicznym.
 2. Realizacja planu wydawnictw w 2017 rok. Przyjęcie planu wydawniczego na 2018 rok.

6 marca 2018 r.

 1. Ocena działalności badawczej i rozwoju kadry w 2017 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z kontroli zarządczej za 2017 rok.

17 kwietnia 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 2. Uchwalenie planu finansowo-rzeczowego Wydziału Mechanicznego na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych na kierunkach realizowanych przez Wydział Mechaniczny w roku akademickim 2018/2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.

12 czerwiec 2018 r.

 1. Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału za rok akademicki 2017/2018.
 2. Sprawozdanie komisji wydziałowych z działalności w roku akademickim 2017/2018.
 3. Sprawozdanie z działalności studenckiej w roku akademickim 2017/2018.

18 września 2018 r.

 1. Przygotowanie do inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019.
 2. Przyjęcie planu posiedzeń Rady Wydziału na rok akademicki 2018/2019.
 3. Przyjęcie planu działalności Wydziału Mechanicznego w zakresie kontroli zarządczej na 2019 rok.
 4. Opiniowanie wniosków o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.

 

Stosownie do bieżących potrzeb w planie posiedzeń na rok akademicki 2017/2018 będą omawiane sprawy:

stopni naukowych, kadrowe, dydaktyczne, organizacyjne.

Uwaga! Terminy dodatkowych posiedzeń Rady Wydziału uzgadniane będą stosownie do potrzeb bieżących.