WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Zarządzenie Rektora Nr 41/2020 w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych dotyczącej prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie badania opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych dotyczącej jakości kształcenia w Politechnice Koszalińskiej