WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Kierunki Studiów na Wydziale Mechanicznym


Studia I stopnia (inżynierskie):

 

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Studia III stopnia (doktoranckie)

 

Studia podyplomowe                                                                                                                                            

 

Szkolenia

 

 

Przejdź do system rekrutacyjnego Politechniki Koszalińskiej
irk.politechnika.koszalin.pl