WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Zarządzenia Rektora:

  • ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez studentów Politechniki Koszalińskiej za powtarzanie kursu
    Zarzadzenie_Nr_14-16​  
  • ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w Politechnice Koszalińskiej od roku akademickiego 2015/2016
    Zarzadzenie_Nr_15-27
  • Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 5 października 2015 w sparwie legitymacji studenckiej (ELS)
  • Zarządzenie Nr 51/2015