WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPLANY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


>> Organizacja roku akademickiego 2016/2017 <<

Studia stacjonarne (dzienne)

kierunki: Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport, Zarządzanie i inżynieria produkcji:

 

Plany zajęć:


TERMINARZ ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


Kierunek: Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia żywności i żywienie człowieka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Terminarz zjazdów: semestr letni

 zjazd termin zjazdu uwagi

1

24 25 26 lutego  bez II stopnia Energetyka, MiBM

2

10 11 12 marca  

3

24 25 26 marca  

4

07 08 09 kwietnia  

5

21 22 23 kwietnia  

6

12 13 14 maja  

7

26 27 28 maja  

8

09 10 11 czerwca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plany zajęć: