WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Sesja egzaminacyjna


HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2019/2020

 
Studia stacjonarne (dzienne)
 
kierunek Energetyka:
 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Transport:
 
kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji:


 

Studia niestacjonarne


kierunek Energetyka:

 
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn:
 
kierunek Transport:

kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:
 
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Terminarz sesji egzaminacyjnej zasadniczej:

7

8

9

luty 2020

 I termin sesji zasadniczej

14

15

16

luty 2020

II termin sesji zasadniczej

Terminarz sesji egzaminacyjnej poprawkowej:

21

22

23

luty 2020

I termin sesji poprawkowej

28

29

1

luty/marzec 2020

II termin sesji poprawkowej

 

  • UWAGA STUDENCI ZALICZAJĄCY PRZEDMIOTY W SESJI POPRAWKOWEJ
    Wszystkie zaliczenia w sesji poprawkowej będą odbywały się
    w takich samych salach i godzinach jak w sesji zasadniczej.