WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Opłaty


Wysokość opłat ponoszonych przez studentów Politechniki Koszalińskiej regulują:

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych:

Opłaty należy wnosić na rachunek indywidualny w całośc: za semestr zimowy do dnia 15 października;

                                                                                     za semestr letni do 15 marca

 

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie bądź cztery raty. Zainteresowani powinni w tym celu wypełnić deklarację ratalną i przed wymagalnym  terminem wpłaty dostarczyć ją do dziekanatu.

 

Dokumenty do pobrania :

 

​OPŁATY ZA POWTARZANIE KURSÓW:

Terminy wnoszenia opłat za powtarzanie niezaliczonych kursów określone są w odpowiedniej decyzji administracyjnej:

W sytuacji podjęcia przez Prodziekana decyzji o realizacji powtarzanego kursu w innym semestrze niż wynika to z planu studiów, terminy płatności będą ustalane indywidualnie i podawane do wiadomości zainteresowanych studentów.

 

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie lub cztery raty. Zainteresowani powinni w tym celu na podaniu o zgodę na odpłatne powtarzanie kursów dopisać stosowną prośbę.