WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelKonferencje


PALERMO 23 - 25 kwiecień 2018r.

21. Międzynarodowa konferencja ESAFORM na temat formowania materiałów - ESAFORM 2018 - odbyła się w Palermo, we Włoszech w kwietniu 2018 r., organizowana pod auspicjami Stowarzyszenia Naukowego European Scientific Association for Material Forming ESAFORM. Celem stowarzyszenia jest promocja badań naukowych w zakresie kształtowania materiałów, rozpowszechnianie informacji naukowych w tym zakresie i tworzenie platformy do wymiany doświadczeń między ośrodkami naukowymi i przemysłem.