WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż. Klaudia Żukowska

Streszczenie PL

Streszczenie ENG

Recenzje po uzupełnieniu rozprawy doktorskiej: 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż.  Mariusz Seńcio

Streszczenie

Recenzje : 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż. Maciej Kasperowicz

Streszczenie

Recenzje : 1 i 2


dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: inżynieria rolnicza

  • mgr inż. Robert Bujaczek

Streszczenie

Recenzje : 1 i 2