WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
Laboratorium biotechnologii żywności

Laboratorium inżynierii rolniczej

 

Laboratorium technologii produkcji biopaliw

 

Laboratorium technik fermentacyjnych i technologii enzymatycznych

  

Laboratoria terenowe