WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2019/2020

 


O przydziale do poszczególnych form wsparcia będziecie Państwo poinformowani
przez koordynatorów przypisanych do kierunków.