WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW NAUKOWYCH: „MIĘDZY LEKARZEM A INŻYNIEREM” CZY NAUKA I BIZNES IDĄ W PARZE?


 

W dniu 3 grudnia 2019r. od 16.30 do 19.00 w Auli na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej odbyły się Warsztaty Naukowe, których celem było przedstawienie dwóch wykładów z zakresu Inżynierii Biomedycznej, Rehabilitacji, Dietoprofilaktyki i Żywienia człowieka oraz Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Chorób Cywilizacyjnych. W ramach Warszatów Naukowych odbyły się 2 wykłady oraz prezentacja sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego firmy Meden - Inmed. Podczas pierwszego wykładu pani mgr inż. Joanna Kornacka, absolwentka kierunku Inżynieria Biomedyczna, Doktorantka Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Przedstawiciel Handlowy firmy Meden-Inmed przedstawiła nowe trendy Rehabilitacji XXI wieku nastawionej na personalizację pacjenta oraz podnoszenie jakości życia. Prelegentka zachęcała uczestników do zdrowego trybu życia, nawiązując do zmieniających się trendów współczesnej rehabilitacji dotyczącej holistycznego podejścia do pacjenta.

Poprzez swoje interdyscyplinarną aktywność naukową i zawodową była żywym przykładem połączenia nauki i biznesu oraz ich wzajemnej harmonii.

Drugi wykład zaprezentowany przez Pana mgr Michała Sugiera, Starszego Przedstawiciela Medycznego firmy farmaceutycznej Egis Polska obejmował zagdnienia Dietoprofilaktyki i Żywienia człowieka oraz Profilaktyki Pierwotnej i Wtórnej Chorób Cywilizacyjnych. Nie był to wykład promujący leki, ale zdecydowanie nastawiony na prewencję i zapobieganie chorobom związanych z nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej, paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu w aspekcie wystąpienia hiperurykemii i dny moczanowej i ich najgroźniejszych powikłań sercowo-naczyniowych. Ważnym aspektem wykładu było przedstawienie przez prelegenta danych epidemiologicznych z zakresu występowania w populacji polskiej i ogólnoświatowej podwyższonego stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, jako czynnika predykcyjnego występowania zawałów serca. Wykład miał charakter edukacyjny, promujący zdrowy styl życia oraz był oparty o najnowsze wytyczne z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej hiperurykermii i dny moczanowej oraz incydentów sercowo-naczyniowych.

Warsztaty były dedykowane dla Doktorantów i Studentów Politechniki Koszalińskiej, głównie z kierunków Inżynieria Biomedyczna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Inżynieria Środowiska, a także wszystkich pracowników uczelni zainteresowanych w/w tematyką.

Warsztaty miały na celu promocję kierunków biomedycznych na Politechnice Koszalińskiej oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi i przedstawicielami biznesu. Służyły one do poszerzenia wiedzy Doktorantów i Studentów w tematyce znanej z wykładów i zajęć prowadzonych w ramach kierunków studiów na Politechnice Koszalińskiej z możliwością zadawania pytań prelegentom i konsultacji naukowo- biznesowych podczas części praktycznej przy prezentacji sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.

Wartość dodaną stanowiła także krótka informacja przedstawicieli firmy Meden-Inmed o nowych zasadach odbywania praktyk zawodowych studentów PK w ramach aktualnej umowy pomiędzy PK oraz firmą Meden-Inmed. Studenci brali czynny udział w trakcie przedstawianych wykładów, zadawali pytania oraz chętnie udzielali się w krótkiej dyskusji na temat omawianych zagadnień.