WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Rada Programowa


Zakres zadań Rady Programowej
Skład Wydziałowego Zespołu d/s Jakości Kształcenia
 

Skład Rady programowej


(aktalizacja 01.10.2020)