WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
Dyfraktometria rentgenowska XRD - dyfraktometr rentgenowski Panalytical Empyrean:


Zakres usług badawczych:

 • analiza fazowa jakościowa i ilościowa,
 • analiza struktury materiałów,
 • analiza krystalograficzna materiałów,
 • analiza stanów naprężeń w powłokach PVD,
 • analiza fazowa i badania strukturalnych próbek proszkowych.

 

 

Oprogramowanie dyfraktometru:

 • program sterujący pracą dyfraktometru i zbieraniem danych,
 • program do identyfikacji fazowej i analizy Rietvelda współpracujący z kartoteką ICDD I ICSD,
 • program do analizy naprężeń,
 • program do analizy tekstury,
 • program do analizy cienkich warstw (reflektometria),
 • program do analizy niskokątowego rozproszenia SAXS,
 • baza danych krystalograficznych ICDD/PDF-4+.

 

Wyposażenie dyfraktometru:

Generator wysokiego napięcia o mocy 4 kW umieszczony w konsoli z osłonami przeciwradiacyinymi spełniającymi normy bczpleczeństwa, promieniowanie < 1 µSv/godz. w odległości 10 cm od obudowy. Brak konieczności zapewnienia ochrony radiologicznej podczas eksploatacji urządzenia. Lampa rentgenowska rtg ceramiczna charakteryzująca się długą żywotnością z anodą Cu o mocy 1.8 kW z ogniskiem LFF (0,4 x 12 mm) i filtrami promieniowania Kß. Zmiana ogniska z liniowego na punktowe i odwrotnie nie wymaga ponownego re-justowania, ani wyjmowania lampy z obudowy.

Goniometr w ukladzie pionowym zapewniający:

 • sterowany ruch lampy i detektora z rozdzielczością kątową 0.0001°, niezależnym napędem dla katów Theta i 2Theta,
 • promień goniometru 240 mm,
 • zakres kątowy 2Theta w zakresie od -111° do 168°.

 

Optyka wiązki pierwotnej:

 • stała/wymienna optyka wiązki pierwotnej z kompletem szczelin,
 • zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą dla promieniowania Cu z zestawem szczelin niskokątowych i masek wiązki,
 • podwójny kolimator krzyżowy do badań tekstury i naprężeń, do pracy z ogniskiem  punktowym lampy,
 • szczeliny Sollera 0.04 radiana,
 • szczeliny Sollera 0.02 radiana.

 

Optyka wiązki ugiętej i detekcja:

 • zespół optyki Bragg-Brentano zawierający wymienne szczeliny przeciwrozproszeniowe detektora liniowego,
 • kolimator wiązki ugiętej 0.18 stopnia do reflektometrii  i tekstury z kanałem szczelin Sollera,
 • szczeliny Sollera 0.04 radiana,
 • szczeliny Sollera 0.02 radiana,
 • monochromator wiązki ugiętej promieniowania Cu K-alpha pracujący z detektorem liniowym,
 • szybki, półprzewodnikowy, liniowy detektor: maksymalna ilość zliczeń do co najmniej 1010 impulsów/sek. na cały detektor, liniowość3 x109 impulsów/sek.na cały detektor,rozdzielczość detektora 55 µm,możliwości pracy w trybie 0D i 1D.

 

Kamera wysokotemperaturowa:

 • kamera wysokotemperaturowa (zakres temperatur od temp. pokojowej do 1200°C) z możliwością  badania próbek płaskich (geometria odbiciowa Bragg-Brentano),
 • kamera posiada automatyczną kompensację wysokości próbki (ośi Z).

 

Stoliki prób:

 • stolik do pomiaru płaskich próbek nieruchomych, geometria odbiciowa,
 • stolik próbek proszkowych, do pomiaru próbek płaskich w geometrii odbiciowej i transmisyjnej, próbka rotująca,
 • koło z przesuwem osi chi-phi oraz z, wszystkie osie sterowane komputerowo, zakres obrotu phi 720°, chi 95°, maksymalna wysokość próbki (Z) 64 mm, maksymalna waga próbki 2 kg,
 • stolik do przygotowywania prób proszkowych.

 

Uchwyty próbek:

 • uchwyty do próbek proszkowych ,
 • uchwyt do próbek o kształtach niestandardowych,
 • podkłady bezodbiciowe Si ,
 • uchwyty prób do badan transmisyjnych,
 • pozycyjny zmieniacz prób,
 • folia mylarowa do badań SAXS.

 

Wyposażenie dodatkowe:

 • próbka weryfikująca do badań naprężeń ,
 • próbka weryfikująca do badań tekstury,
 • próbki weryfikujące do badan SAXS.