WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA- MIKROSKOP SKANINGOWY JOEL JSM 5500


​Zakres usług badawczych:

  • obrazowanie powierzchni materiałów przewodzących przy powiększeniach od 35x do 15000x i nie przewodzących od 35x do ok. 2000x,
  • wymiarowanie uwidocznionych elementów powierzchni, grubości cienkich powłok,
  • przystawka EDS, umożliwiającą badanie składu chemicznego materiałów,
  •  wykonanie analizy składu chemicznego w wybranym punkcie, wzdłuż linii lub z wyznaczonej powierzchni,
  • wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci widmowej, a także przeliczane na procentową zawartość atomową lub wagową.