WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
BADANIE ADHEZJI POWŁOK - REVETEST SCRATCH TESTER


Zakres usług badawczych:

  • badanie adhezji powłok do podłoży metodą na zarysowanie. Próba polega na zarysowaniu powierzchni powłoki stożkiem diamentowym Rockwella typu C o promieniu zaokrąglenia wierzchołka 0,2 mm, przy stale wzrastającym obciążeniu. Miarą adhezji jest najmniejsza siła (określana jako siła krytyczna Lc ) powodująca adhezyjne uszkodzenie powłoki.
  • w czasie testu oprogramowanie rejestruje parametry służące do detekcji siły krytycznej: obciążenie, siłę tarcia, współczynnik tarcia, głębokość penetracji oraz natężenie emisji akustycznej i wyświetla wszystkie dane na jednym wykresie, idealnie dopasowanym do zdjęcia panoramicznego całego zarysowania.
  • na podstawie uzyskanych wykresów oraz poprzez obserwację powstałych rys na mikroskopie (z trzema obiektywami x5, x20, x50)  i połączonej z nim kamerze określa się charakter zużycia, wytrzymałość badanej warstwy oraz wartość siły krytycznej Lc powodującej adhezyjne uszkodzenie warstwy.

 

Standardowe nastawy urządzenia Revetest Scratch Tester podczas badania adhezji twardych powłok HV0,05 2000-3000  na twardych podłożach 60-65 HRC:

  • zmiany obciążenia w  zakresie:  0-100N lub 0-200N,
  • szybkość wzrostu obciążenia: 100N/min lub 200N/min,
  • prędkość przesuwu stolika z próbką: 10mm/min,
  • długość wykonanej rysy 10mm,
  • minimalna odległość miedzy rysami 1 mm.