WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
POMIAR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁÓW I POWŁOK - HOMMEL TESTER T8000


Zakres usług badawczych:

  • pomiary wszystkich znormalizowanych parametrów chropowatości R, falistości W oraz konturu,
  • jednostka napędowa Waveline 120 odpowiada za przesuw głowicy po zmierzonym przedmiocie z maksymalna długość przesuwu to 120 mm i regulowana prędkością przesuwu w zakresie od 0,05mm/s do 0,50 mm/s,
  • program TurboWave V7.42 pozwala na  określanie w szerokim zakresie długości odcinków pomiarowych i ilości punktów pomiarowych zależnych od rodzaju badanej próbki,
  • urządzenie wyposażone jest w uniwersalny przetwornik TKU 300/600 (zakres pomiarowy ±300/600µm), w którym montowane są różnego rodzaju ramiona pomiarowe do specjalnych zastosowań,
  • ramiona pomiarowe umożliwiają pomiar chropowatości i falistości powierzchni płaskich, otworów poziomych, otworów poziomych zaślepionych w wałkach o średnicy od 5mm, rowków o głębokości do 10 mm.
  • średnica końcówek ramion pomiarowych 2µm,
  • długość ramion pomiarowych od 33 mm do 78 mm,
  • kąt nachylenia końcówek ramion pomiarowych 60° i 90°.