WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
BADANIE ODPORNOŚCI POWŁOK NA ZUŻYCIE


Zestaw tribologiczny T05. Tester typu rolka - klocek

Zakres usług badawczych:

 • badania odporności na zużycie  dowolnych materiałów używanych na ślizgowe elementy maszyn, a także  do badania odporności na zużycie cienkich powłok przeciwzużyciowych,
 • skojarzenie badawcze składa się z nieruchomej próbki (klocka) wykonanej z badanego materiału, dociskanej zadaną siłą P do rolki obracającej się z zadaną prędkością, w przypadku badań cienkich powłok przeciwzużyciowych , są one nanoszone na klocek,
 • urządzenieT-05 wyposażone jest w system pomiarowo-sterujący, w skład którego wchodzą: zestaw przetworników pomiarowych, sterownik, cyfrowy wzmacniacz pomiarowy, komputer z zainstalowanym specjalnym programem pomiarowo-rejestrującym,
 • w czasie biegu badawczego mierzone są następujące wielkości: siła tarcia, sumaryczne zużycie liniowe elementów węzła tarcia, temperatura klocka, prędkość obrotowa, czas i liczba obrotów rolki (droga tarcia),
 • średnica zewnętrzna rolki: 35 mm, szerokość klocka: 6,35 mm.

 


Zestaw tribologiczny T05. Tester typu kula - tarcza

Zakres usług badawczych:

 • ocena właściwości tribologicznych dowolnych materiałów używanych na ślizgowe elementy maszyn, a także  do badania odporności na zużycie cienkich powłok przeciwzużyciowych,
 • za pomocą urządzenia T-10 można precyzyjnie zbadać odporność na zużycie i współczynnik tarcia dowolnego skojarzenia materiałowego pracującego w ruchu ślizgowym, w zależności od prędkości poślizgu, nacisków powierzchniowych i innych czynników,
 • badania są prowadzone głównie w warunkach tarcia suchego,
 • skojarzenie badawcze składa się z nieruchomej kuli dociskanej siłą P do obracającej się z zadaną prędkością tarczy, tarcza wykonana jest z badanego materiału, w przypadku badań cienkich powłok przeciwzużyciowych , są one nanoszone na tarczę,
 • urządzenieT10 wyposażone jest w system pomiarowo-sterujący, w skład którego wchodzą: zestaw przetworników pomiarowych, sterownik, cyfrowy wzmacniacz pomiarowy, komputer z zainstalowanym specjalnym programem pomiarowo-rejestrującym,
 • w czasie biegu badawczego mierzone są następujące wielkości: siła tarcia,  sumaryczne zużycie liniowe elementów węzła tarcia,  temperatura otoczenia węzła tarcia, prędkość obrotowa, czas i liczba obrotów tarczy (droga tarcia).
 • średnica kuli: 10 mm, średnica tarczy: 42 mm, promień tarcia: do 18 mm.