WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
OBRAZOWANIE POWIERZHNI MATERIAŁÓW Z REJESTRACJĄ CYFROWĄ I POMIARAMI


Mikroskop metalograficzny Nikon MA 200:

  • mikroskop Nikon MA 200 jest urządzeniem o konstrukcji odwróconej pozwalającej na badania próbek o różnych rozmiarach i nieregularnym kształcie,
  • mikroskop i jego wyposażenie pozwalają na stosowanie typowych technik badawczych, stosowanych w metalografii, jasne i ciemne pole, polaryzacja, kontrast interferencyjny,
  • obiektywy: 5x, 10x, 20x, 50x, 100x do 150x zapewniają uzyskanie szerokiego zakresu powiększeń,
  • mikroskop z cyfrową kamerą DS Fi1 5 mln pixeli  i oprogramowaniem NIS Elements do dokumentacji i analizy obrazu pozwala na: wykonywanie zdjęć w powiększeniu, zdjęć 3D w dużej głębi ostrości,
  • oprogramowanie NIS Elements dostarcza szereg narzędzi umożliwiających automatyczne pomiary badanych próbek,
  • dodatkowe moduły oprogramowania NIS Elements pozwalają na zliczanie obiektów na zdjęciu, wyznaczanie rozmiarów każdego z nich oraz określanie procentu zajmowanej przez te obiekty powierzchni na obrazie.

 


Mikroskop pomiarowy - Nikon MM 200:

  • mikroskop Nikon MM 200 z cyfrową kamerą DS-2MV i oprogramowaniem NIS Elements do dokumentacji
    i analizy obrazu zapewnia  możliwość zaawansowanych, automatycznych pomiarów i wykonanie zdjęć powierzchni badanych próbek o różnych rozmiarach i nieregularnym kształcie,
  • obiektywy 3x i 10x, obrotowy i manualny, precyzyjny przesuwny stolik w zakresie 50x50mm pozwala na szybkie wykonywanie pomiarów oraz wykonywanie zdjęć kolejnych fragmentów powierzchni badanych, które przez specjalne moduły oprogramowania NIS Elements  są łączone tworząc jeden obraz całej powierzchni badanej próbki.