WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
POMIAR GRUBOŚCI CIENKICH POWŁOK METODĄ CALLOTTE'A - KALOTESTER


Zakres usług badawczych:

  • metodą Callotte'a stosowana jest do wyznaczania średniej grubości powłok metalowych i polimerowych, nieprzekraczających 50 µm, na podłożu płaskim.
  • kula  stalowa o średnicy 30 mm obraca się na powierzchni warstwy. W wyniku tarcia następuje usunięcie materiału warstwy i podłoża.
  • geometrycznie ślady usuniętych: warstwy i podłoża mają kształt koncentrycznych kół.
  • grubość powłoki oznacza się mierząc średnicę kół korzystając z mikroskopu, kamery oraz specjalnego oprogramowania do pomiaru grubości powłok zainstalowanych w urządzeniu  Revetest Scratch Tester.