WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2020/2021O przydziale do poszczególnych form wsparcia będziecie Państwo poinformowani
przez koordynatorów przypisanych do kierunków.