WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Centrum Szybkiego Prototypowania

 

Misją (CSP) jest prowadzenie badań naukowych oraz wsparcie przedsiębiorstw w rozwoju wdrażanych technologii. CSP jest wyodrębnioną jednostką Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej ukierunkowaną na rozwój działalności naukowej oraz wdrażanie nowych technologii poprzez transfer wiedzy do sektora przedsiębiorczości. CSP zostało kompleksowo wyposażone w nowoczesne technologie z zakresu metod przyrostowych (AM - additive manufacturing).

CSP pełni rolę partnera sektora publicznego i prywatnego, którego celem działania jest zaspokajanie potrzeb związanych przede wszystkim z rozwojem nauki oraz przedsiębiorczości, poprawą konkurencyjności przedsiębiorstw (konkurencyjności opartej na zwiększeniu wydajności dzięki nowym technologiom oraz na rozwoju w zakresie know – how). Dodatkowo, prowadzone są działania związane z rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw (zwiększania skłonności do innowacji we wszystkich wymiarach, tj. w zakresie produktów, procesów, marketingu, zarządzania i organizacji), promowaniem eksperymentowania, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, jednak dzięki niekomercyjnemu charakterowi i statutowemu nastawieniu na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyjności.

Infrastruktura badawcza CSP

 1. Drukarka 3D do selektywnego stapiania laserowego proszków metalicznych Coherent Creator
  https://www.coherent.com/lasers/laser/coherent-creator

 2. Drukarka 3D do wytwarzania części metodą proszków spiekanych Exone Innovent+
  https://www.exone.com/en-US/3D-printing-systems/metal-3d-printers

 3. Wielofunkcyjna maszyna wytrzymałościowa Zwick Z400E z napędem elektromechanicznym
  https://www.zwickroell.com/en/universal-testing-machines/electro-mechanical-high-load-testing-machines

 4. Skaner 3D Nikon ModelMaker H120
  https://www.nikonmetrology.com/en-gb/product/modelmaker-h120

 

Obszary realizacji Centrum Szybkiego Prototypowania:

 1. Wytwarzanie metodą przyrostową zaawansowanych wyrobów metalowych i narzędzi o złożonej geometrii i strukturze przestrzennej
 2. Badanie wytrzymałości statycznej, dynamicznej i zmęczeniowej prototypów wyrobów metalowych o geometrii i strukturze przestrzennej
 3. Badanie i projektowanie nowych produktów w branży motoryzacyjnej spełniających najwyższe normy wytrzymałościowe zgodnie z wymaganiami UE
 4. Badanie i projektowanie nowych elementów konstrukcyjnych w transporcie rolniczym i drogowym oraz w maszynach i urządzeniach rolniczych a także przemyśle meblarskim
 5. Badanie i projektowanie układów grzewczych o zwiększonej sprawności z wykorzystanie technologii przyrostowej

Kontakt:

Centrum szybkiego prototypowania

Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

75-620  Koszalin

tel.: 094 3478 341

tel. kom. 609 313 610.

e-mail: blazej.balasz@tu.koszalin.pl