WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
Cennik usług na wykonawstwo prób i przeprowadzenie badań
w Centrum Szybkiego Prototypowania na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Koszalińskiej

 

Maszyna Zwick/Roell Z 400

Lp.

Rodzaj badań wytrzymałościowych

Ceny badań

1

Próba wytrzymałościowa (ISO 6892-1, ASTM A370)

100 zł/szt.

2

Próba wytrzymałościowa M16; Rp02, Rt05 (ISO 6892-1, ASTM A370)

115 zł/szt.

3

Próba zginania (PN EN ISO 7438)

60 zł/szt.

4

Próba spłaszczenia

90 zł/szt.

5

Pomiar współczynnika tarcia

90 zł/ szt.

6

Próba spęczania

100 zł/szt.

7

Próba łamania  PN-EN ISO 9017:2018-03

110 zł/szt.

 

Istnieje możliwość wykonania innych badań wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie, zginanie oraz realizację cyklicznych obciążeń dynamicznych. W takim przypadku w zależności od zagadnienia ceny ustalane są indywidualnie

 

Skaner 3D –urządzenie NIKON z głowicą skanującą Modelmaker h120 oraz ramieniem MCAx25+Manual Coordinate Measuring Arm

Cena usługi skanowania ściśle jest uzależniona od zakresu wykonywanej usługi. Zależy od gabarytu obiektu, wielkości i ilości hiperpowierzchni (skomplikowanie geometryczne), dokładności wymiarowej skanowania (urządzenie NIKON z głowicą skanującą Modelmaker h120 oraz ramieniem MCAx25+Manual Coordinate Measuring Arm umożliwia skanowanie z dokładnością do 3 µm) oraz mobilności skanowanego obiektu.

Usługa może być wykonana jako samo skanowanie (plik .STL) lub skanowanie z obróbką pliku do formatu (.step., x_t, itp.)

Orientacyjna cena pracy skanera 3D bez obróbki pliku (plik .stl) – 300 zł/godz.

Orientacyjna cena pracy skanera 3D z obróbką pliku (plik .stl) – 450 zł/godz.

W każdym przypadku zlecenie jest wyceniane indywidualnie.

 

Wytwarzanie metodą przyrostową zaawansowanych wyrobów metalowych

Ze względu na charakterach i zastosowanie technologii druku 3D z metalu zawsze ma się do czynienia z produkcją jednostkową, która wymaga indywidualnego podejścia. W ramach prac związanych z drukiem 3D w metalu wykonuje się następujące zadania: preprocessing (przygotowania do produkcji – wybór rodzaju materiału, przygotowanie proszku metalu, przygotowanie sposobu wypełniania drukowanej objętości, dobór parametrów technologicznych procesu, itp.), processingu (czas wykonania zadania – wydruku 3D) oraz postprocessingu (ewentualnej obróbki części po wydruku w celu nadania wymaganych właściwości warstwy wierzchniej). Wycena usługi druku 3D metalu polega na proporcjonalnej ocenie zużytej masy lub objętości proszku metalowego i jest kalkulowana do każdego zlecenia osobno. Koszt druku nie jest zależny od kształtu wyrobu.

Drukarka 3D do selektywnego stapiania laserowego proszków metalicznych Coherent Creator -  pole robocze o wymiarach 100 x 100 x 100 mm

Drukarka 3D do wytwarzania części metodą proszków spiekanych Exone Innovent+ - pole robocze o wymiarach 160 x 65 x 65 mm