Orzel
Logo-wm
...
2016-12-01
OBWIESZCZENIE Nr 10/2016 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia godzin rektorskich w dniu 7 grudnia 2016 roku.
więcej
2016-11-29
Dziekan Wydziału Mechanicznego PK wspólnie z firmą Lincoln Electric i Katedrą Inżynierii Produkcji uprzejmie zapraszają na seminarium pt. „Symulatory spawalnicze-doskonałe odwzorowanie realnych procesów spawalniczych i wirtualna nauka spawania”
więcej
2016-11-14
W dniu 15.11.2016 roku, podczas obrad Rady Wydziału Mechanicznego, dwóm absolwentkom Wydziału zostały wręczone dyplomy PRIMUS INTER PARES.
więcej
Ogłoszenie ! Badania okresowe dla studentów I roku
więcej
Printer Pdf
2016-12-02
Prezentacja systemu przetwarzania karpi

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Stypendia Energa-Operator dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Energa Operator wspiera Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
System przetwarzania karpi. Rozmowa z prof. Jarosławem Diakunem

Materiały z portalu Youtube.pl


Printer Pdf

Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej informuje, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.09.2016 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

  • OPUS 12 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • SONATA 12- projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • PRELUDIUM 13 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • POLONEZ 3 - projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.
  • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze. Wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektu badawczego składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF i ELAN(http://elan.dfg.de).

 

>> Pełny tekst dokumentu <<

 


Printer Pdf
Otwarcie Pracowni Edukacji Technicznej Haas

Mateiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Pracownie Energetyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Mateiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf


Printer Pdf