Orzel
Logo_wm_new
...
Printer Pdf


Printer Pdf

 

 

elektroniczna rejestracja  -  https://irk.politechnika.koszalin.pl/

 

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej
do dnia 31.10.2016 r. trwa rekrutacja
na studia inżynierskie( I stopnia) i magisterskie (II stopnia).

Do dnia 10.10.2016 r. trwa rekrutacja na studia doktoranckie (III stopnia).

 

Kierunki studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej:

Mechanika i Budowa Maszyn 

Energetyka

Transport

Technika Rolnicza i Leśna 

Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Rekrutacja na studia III stopnia - ul. Racławicka 15-17, blok A, pok.100


Printer Pdf


Printer Pdf


Printer Pdf

4 listopada 2016 r., w ramach projektu Sarbinowska Akademia Energii Odnawialnej, odbędzie się Konferencja „PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”, podsumowująca projekt. Konferencja organizowana jest przez pracowników Wydziału Mechnicznego.

Program Konferencji


Printer Pdf


Printer Pdf

W tym roku pierwszy raz zostały uruchomione studia magisterskie
niestacjonarne na kierunku Energetyka.  Zapraszamy wszystkich chętnych
inżynierów do rejestracji na stronie
https://irk.politechnika.koszalin.pl/ 
Rekrutacja trwa do końca października 2016r.

Printer Pdf
Stypendia Energa-Operator dla studentów Politechniki Koszalińskiej

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Energa Operator wspiera Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Materiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
System przetwarzania karpi. Rozmowa z prof. Jarosławem Diakunem

Materiały z portalu Youtube.pl


Printer Pdf

Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej informuje, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.09.2016 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

  • OPUS 12 - projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • SONATA 12- projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • PRELUDIUM 13 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • POLONEZ 3 - projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND.
  • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze. Wspólne polsko-niemieckie wnioski o finansowanie projektu badawczego składa się równocześnie w dwóch systemach informatycznych: OSF i ELAN(http://elan.dfg.de).

 

>> Pełny tekst dokumentu <<

 


Printer Pdf
Otwarcie Pracowni Edukacji Technicznej Haas

Mateiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf
Pracownie Energetyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Mateiały na portalu Youtube.pl


Printer Pdf


Printer Pdf
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Uprzejmnie informuję, iż do dnia 30 września 2016 studenci mogą przedstawić rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

Rozporządzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2016/2017, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstaw Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/  w zakładce "Szkolnictwo wyższe/sprawy studentów i doktorantów/stypendium ministra".


Printer Pdf