Orzel
Logo_wm_new
...
Printer Pdf
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

Uprzejmnie informuję, iż do dnia 30 września 2016 studenci mogą przedstawić rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

Rozporządzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2016/2017, w tym wzór wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstaw Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/  w zakładce "Szkolnictwo wyższe/sprawy studentów i doktorantów/stypendium ministra".


Printer Pdf